Ochrona danych

Ochrona danych uwaga

Poniższe uwagi stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Państwa zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych wymienionym w niniejszym tekście.

Kto odpowiada za zbieranie danych na tej stronie internetowej?


Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się za pośrednictwem operatora strony internetowej. Dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej tej strony internetowej.

Jakie dane zbieramy?

Wymagane dane obejmują w szczególności:

  • dane główne (imię i nazwisko, dodatkowe nazwiska, data urodzenia, obywatelstwo)
  • dane kontaktowe (adres prywatny, numer telefonu komórkowego i stacjonarnego, adres e-mail)
  • przynależność religijna
  • inne dane dotyczące stosunku pracy, np. dane dotyczące rejestracji czasu pracy, czasu urlopu, niezdolności do pracy, dane dotyczące umiejętności, dane socjalne, dane bankowe, numer ubezpieczenia społecznego, numer ubezpieczenia emerytalnego, dane dotyczące wynagrodzenia, numer identyfikacji podatkowej, dane specjalne dotyczące stanu zdrowia i wszelkich wcześniejszych wyroków skazujących
  • jak również dane protokołu, które są generowane podczas korzystania z systemów informatycznych

Jak gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony, Państwa dane są zbierane, gdy nam je Państwo przekazują. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia, że strona jest wolna od błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymywania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, a także ramach dalszych pytań dotyczących danych osobowych, mogą się Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce. Ponadto mają Państwo prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru.

Narzędzia do analizy i narzędzia stron trzecich

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, Państwa zachowanie podczas surfowania może być oceniane pod kątem statystycznym. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza Państwa zachowania surfingowego jest zazwyczaj anonimowa; Państwa zachowanie podczas przeglądania stron nie może być powiązane z Państwa osobą. Mogą się Państwo sprzeciwić tej analizie lub uniemożliwić jej przeprowadzenie, nie korzystając z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Mogą się Państwo sprzeciwić tej analizie. Poinformujemy Państwa o możliwościach zgłoszenia sprzeciwu w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Deklaracja dotycząca polityki prywatności

1. Ochrona danych

My, firma Dienstleistungen Billharz GmbH, Martinstraße 38, 79848 Bonndorf, www.billharz.de, jako operator tych stron, traktujemy ochronę Państwa danych osobowych z należytą powagą. Traktujemy Państwa dane osobowe w sposób pufny i zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszą Polityką Prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Państwa zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i w jakim celu je wykorzystujemy. Wyjaśnia ono również, w jaki sposób i w jakim celu jest to czynione.

Należy pamiętać, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Zapewnienie całkowitej ochrony danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe.

Uwaga na temat organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Dienstleistungen Billharz GmbH
Dyrektor zarządzający Thomas Billharz
Martinstraße 38
79848 Bonndorf, Niemcy

Telefon: +49 7703 8558
E-mail: dienstleistungen@billharz.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. personalia, adresy e-mail itp.).

Inspektor ochrony danych Dienstleistungen Billharz GmbH:

Tanja Herbst
Martinstraße 38
79848 Bonndorf

Telefon: +49 7703 8558
Faks: +49 7703 8559

E-mail: th@billharz.de , alternatywnie: dienstleistungen@billharz.de

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Legalność przetwarzania danych do momentu wycofania zgody pozostaje nienaruszona przez takie wycofanie.

Prawo do zażalenia we właściwym organie nadzorczym

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych podmiot danych przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych jest inspektor ochrony danych w kraju związkowym, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć, klikając poniższy link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do uzyskania informacji o danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, przekazanych Państwu lub osobie trzeciej we wspólnym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej osobie, będzie to miało miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta witryna używa kodowania SSL ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transferu poufnych treści, takich jak na przykład zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako operatora strony internetowej. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązującego prawa zawsze mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia, przeznaczenia i celu ich przetwarzania oraz prawo do ich korygowania, blokowania lub usunięcia. W tym celu, a także ramach dalszych pytań dotyczących danych osobowych, mogą się Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce.

Sprzeciw wobec maili reklamowych

Zabronione jest wykorzystywanie przez osoby trzecie danych kontaktowych opublikowanych w stopce redakcyjnej do wysyłania reklam lub materiałów informacyjnych, którenie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie możliwość podjęcia środków prawnych w przypadku przesyłania niezamawianych informacji reklamowych, takich jak wiadomości typu spam.

2. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Pliki Cookies

Strony internetowe korzystają z tak zwanych plików cookies. Pliki cookies znajdujące się na Państwa komputerze nie powodują żadnych szkód i nie zawierają wirusów. Pozwalają one na lepsze dostosowanie naszego serwisu do użytkownika, zwiększenie jego efektywności i bezpieczeństwa. Cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę internetową.

Większość plików cookie, których używamy, to tak zwane "ciasteczka sesyjne". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu sesji. Inne pliki cookie pozostają w pamięci urządzenia do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę przy następnej wizycie.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki spoób, że będą Państwo informowani w momencie korzystania z ciasteczek i pozwolą Państwo na korzystanie z plików cookies tylko w indywidualnych przypadkach, zaakceptują Państwo ich użycie dla konkretnych przypadków lub w ogóle zabronią Państwo ich używania i aktywują Państwo automatyczne usuwanie ciasteczek podczas zamykania przeglądarki. Po deaktywacji plików cookies funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Pliki cookies, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do realizacji określonych funkcji (np. funkcja koszyka), są przechowywane na serwerze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu wolnego od błędów technicznych i zoptymalizowanego świadczenia usług. O ile inne przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Formularz kontaktowy

Jeżeli wyślą Państwo do nas zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania wraz z danymi kontaktowymi, które tam Państwo podali, zostaną przez nas zapisane w celu przetworzenia zapytania i w przypadku dalszych pytań. Te dane nie zostaną nikomu przekazane bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili odwołać. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Legalność przetwarzania danych do momentu procedury wycofania zgody pozostaje nienaruszona przez takie wycofanie.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy zwrócą się Państwo do nas z prośbą o ich usunięcie, cofną Państwo swoją zgodę na ich przechowywanie lub ustanie cel ich przechowywania (np. po przetworzeniu Państwa wniosku). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

3. Wtyczki i narzędzia

Google Web Fonts

Ta strona wykorzystuje tzw. czcionki internetowe dostarczane przez Google do jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje do pamięci podręcznej przeglądarki wymagane czcionki internetowe, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przeglądarka musi się połączyć z serwerami Google. Daje to Google wiedzę, że do naszej strony internetowej uzyskano dostęp za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Korzystanie z Google Web Fonts leży w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer będzie korzystał ze standardowej czcionki.
Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

ARKUSZ INFORMACYJNY O TYM, JAK POSTĘPOWAĆ Z DANYMI OSOBOWYMI ZWIĄZANYMI Z PROCESEM SKŁADANIA WNIOSKÓW / PROCESEM MEDIACJI / STOSUNKIEM PRACY

Dane osobowe są zbierane od Państwa podczas zatrudnienia.

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o tym fakcie zgodnie z art. 13 i nast.

Rozporządzenie podstawowego o ochronie danych (RODO):

Odpowiedzialność za gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych spoczywa na

Państwa agencji pośrednictwa pracy lub pracodawcy:

Dienstleistungen Billharz GmbH
Martinstraße 38
79848 Bonndorf

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych są następujące:

Tanja Herbst
Martinstraße 38
79848 Bonndorf
E-mail: th@billharz.de , alternatywnie: dienstleistungen@billharz.de 
Telefon: 07703/8558
Faks: 07703/8559

Bliższe informacje:

1.     Państwa dane będą zbierane i przetwarzane w ramach procesu rekrutacji lub w celu realizacji stosunku pracy.

2.     Wymagane dane obejmują w szczególności dane główne (imię i nazwisko, dodatkowe nazwiska, data urodzenia, obywatelstwo), dane kontaktowe (adres prywatny, numer telefonu komórkowego i stacjonarnego, adres e-mail), przynależność religijna, inne dane dotyczące stosunku pracy, np. dane dotyczące rejestracji czasu pracy, czasu urlopu, niezdolności do pracy, dane dotyczące umiejętności, dane socjalne, dane bankowe, numer ubezpieczenia społecznego, numer ubezpieczenia emerytalnego, dane dotyczące wynagrodzenia, numer identyfikacji podatkowej, dane specjalne dotyczące stanu zdrowia i wszelkich wcześniejszych wyroków skazujących, jak również dane protokołu, które są generowane podczas korzystania z systemów informatycznych.

3.     Państwa dane osobowe są zbierane głównie bezpośrednio od Państwa. Ze względu na przepisy prawa Państwa dane mogą być również zbierane z innych źródeł, np. z urzędu skarbowego w celu uzyskania informacji istotnych z podatkowego punktu widzenia w poszczególnych przypadkach, z kasy chorych w celu uzyskania informacji o okresach niezdolności do pracy lub, w stosownych przypadkach, od innych osób trzecich, np. agencji pośrednictwa pracy lub z publicznie dostępnych źródeł (np. sieci zawodowych).

4.     W ramach naszej firmy Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie tym osobom, którym są potrzebne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych, takim jak dział kadr, dział księgowości, dział specjalistyczny, rada zakładowa lub przedstawiciele osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

5.     Jeśli skorzystamy z usług dostawców usług w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych, również oni otrzymają niezbędne dane. Są to następujący usługodawcy:     

o   RTS Steuerberatungsgesellschaft, Rothausstrasse 1, 7948 Bonndorf, Niemcy

o   Mittwald CM Service GmbH & Co KG, Königsberger Strasse 4-6, 32339 Espelkamp, Niemcy

o   Thomas Billharz, Martinstrasse 38, 79848 Bonndorf, Niemcy

o   Heike Billharz-Meuser, Wutachtalblick 3, 79848 Bonndorf - Gündelwangen

o   Höhmann IT + Kommunikation, Rudolf-Diesel-Str. 14, 78532 Tuttlingen, Niemcy

6.     Poza firmą, przekazujemy Państwa dane innym odbiorcom, o ile jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych. Chodzi tu w szczególności o naszą działalność na rzecz klientów (Państwa przyszłe miejsce pracy lub przyszły pracodawca), podmioty takie jak zakłady ubezpieczeń społecznych, kasa chorych, zakład ubezpieczeń emerytalnych, profesjonalne zakłady ubezpieczeń emerytalnych, agencja pracy, stowarzyszenie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej pracodawców, urzędy skarbowe, towarzystwa oferujące ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej, sądy, banki, właściwe urzędy w celu zagwarantowania świadczeń z zakładowego programu emerytalnego lub świadczeń kapitałowych, dłużnicy cywilni w przypadku zastawów płacowych lub zarządcy komisaryczni w przypadku niewypłacalności cywilnej.

7.     Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

8.     Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, takimi jak RODO, federalna ustawa o ochronie danych (BDSG), ustawa o konstytucji zakładu pracy, ustawa o czasie pracy itp.

9.     Przetwarzanie danych służy przede wszystkim do zawarcia, wdrożenia i rozwiązania umowy o pracę; odpowiednią podstawą prawną jest tu art. 6 ust. 1 b) RODO w połączeniu z § 26 ust. 1 BDSG. Ponadto zgodnie z § 3 Ustawy o spółkach akcyjnych (AktG) mogą być zawierane układy zbiorowe pracy (układy zbiorowe, ogólne i operacyjne oraz układy zbiorowe pracy). Art. 6 ust. 1 b) w połączeniu z art. 88 ust. 1 RODO w połączeniu z § 26 ust. 4 BDSG, jak również, jeśli to konieczne, Państwa oddzielne zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 a), 7 RODO w połączeniu z § 26 ust. 2 BDSG może być używany jako przepis o zezwoleniu na ochronę danych.

10.  Przetwarzamy również Państwa dane w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jako pracodawcy, w szczególności w zakresie prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych. Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO w powiązaniu z § 26 BDSG.

11.  W razie potrzeby przetwarzamy również Państwa dane w oparciu o art. 6 ust. 1 f) RODO w celu ochrony uzasadnionych interesów nas (np. postępowanie sądowe) lub osób trzecich (np. władz). Dotyczy to w szczególności dochodzeń w sprawach karnych (podstawa prawna § 26 Abs. 1 str. 2 BDSG) lub w ramach Grupy dla celów zarządzania Grupą, komunikacji wewnętrznej i innych celów administracyjnych.

12.  W odniesieniu do szczególnych kategorii danych osobowych, zgodnie z przepisami. art. 9 ust. 1 RODO, służy to wykonywaniu praw w ramach stosunku pracy lub wypełnianiu obowiązków prawnych wynikających z prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i ochrony socjalnej (np. ujawnianie danych zdrowotnych kasie chorych, rejestracja osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności w związku z dodatkowym urlopem oraz określanie wysokości opłaty dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności). Odbywa się to na podstawie art. 9 ust. 2 b) RODO w połączeniu z § 26 ust. 3 BDSG. Ponadto przetwarzanie danych zdrowotnych w celu oceny zdolności do pracy może podlegać art. 9 ust. 2 h) w połączeniu z § 22 ust. 1 b) BDSG może być wymagane.

13.  Ponadto przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych może być uzależnione od uzyskania zgody zgodnie z art. 9 ust. 2 a) RODO w połączeniu z § 26 ust. 2 BDSG (np. zarządzanie ochroną zdrowia pracujących).

14.  Jeśli będziemy chcieli przetwarzać Państwa dane osobowe w celach nie wymienionych powyżej, zostaną Państwo o tym poinformowani wcześniej.

15.  Czas przechowywania / Okresy przechowywania

Okres przechowywania zgromadzonych danych jest ograniczony do stosunku pracy lub wynikających z niego okresów ustawowych. Usuniemy Państwa dane osobowe, gdy tylko nie będą one już potrzebne do wyżej wymienionych celów.

W przypadku braku mediacji lub transferu danych (AÜG), Państwa dane zostaną natychmiast usunięte.

Po zakończeniu stosunku pracy dane będą przechowywane, a następnie usuwane zgodnie z ustawowymi lub urzędowymi okresami przechowywania, które wynikają z niemieckiego kodeksu handlowego i niemieckiego kodeksu podatkowego. Okres przechowywania wynosi wówczas do dziesięciu lat. Ponadto dane osobowe mogą być przechowywane przez ustawowy okres przedawnienia wynoszący trzy lata lub do 30 lat, jeżeli roszczenie może być wniesione przeciwko nam.

16.  Prawo do informacji

Mają Państwo prawo być informowanym przez pracodawcę o przechowywanych o Państwu danych osobowych. W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać poprawienia lub usunięcia swoich danych. Użytkownik może również mieć prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz prawo do ujawnienia udostępnianych przez siebie danych w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

17.  Prawo do sprzeciwu:

Mają Państwo również prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Jeżeli będziemy przetwarzać Państwa dane w celu ochrony uzasadnionych interesów, mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych chyba że możemy udowodnić istotne i uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i swobodami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, realizacji lub obronie Państwa roszczeń prawnych. 

18.  Podanie danych osobowych jest niezbędne do nawiązania, wykonania i rozwiązania stosunku pracy i stanowi dodatkowe zobowiązanie umowne pracownika. Jeśli nie otrzymamy wymaganych danych lub jeśli nie wyrażą Państwo zgody, nie będzie możliwe nawiązanie z Państwem stosunku pracy.

19.  Mają Państwo prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez wyżej wymienionego inspektora ochrony danych lub organ nadzorujący ochronę danych. Organem nadzorczym odpowiedzialnym za Państwa jest:

Państwowy komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji dla kraju związkowego Badenia-Wirtembergia
Skrytka pocztowa 10 29 32, 70025 Stuttgart, Niemcy
Königstrasse 10a, 70173 Stuttgart, Niemcy
Telefon: 0711/61 55 41 - 0
Faks: 0711/61 55 41 - 15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Kierowca ciężarówki

więcej

Mechanik przemysłowy/ technik mechatroniki

więcej

Odlewacz lub pomocnik odlewacza odlewów aluminiowych

więcej

Asystenci rolni i leśni

więcej

Dekarz

więcej

Pomocnik produkcyjny

więcej

Spawacz metodą TIG i MAG

więcej

Rzeźnik

więcej

Szlifierz CNC

więcej

Operator maszyn CNC

więcej

Examinierte Pflegefachkräfte/ med. Fachangestellte

Mehr

Opiekun osoby starszej

więcej

Exam. Pflegefachkraft - stationär

Mehr

Opiekun zdrowotny/ operacyjny Pracownik techniczny

więcej