Często zadawane pytania, dotyczące pracy tymczasowej

Czy to prawda, że...

... jako pracownik tymczasowy mogę nie dostać żadnej prawdziwej umowy o pracę?

Nie w Billharz. U nas dostaniesz pisemną umowę o pracę z uwzględnieniem wszystkich przepisów prawa.

Ustawa o udostępnianiu pracowników określa nawet dokładnie, jak powinna wyglądać umowa o pracę między Tobą a przedsiębiorstwem pracy tymczasowej.

... jako pracownik tymczasowy mogę mieć trudności z zabezpieczeniem wynikającym z przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych?

Nie. Jeżeli zawarłeś umowę o pracę z nami, znajdujesz się w stosunku zatrudnienia podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Tym samym jesteś w pełni ubezpieczony społecznie, jak wszyscy inni pracownicy. 

Oznacza to, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak na przykład ochrona pracy, prawo do urlopu, terminy wypowiedzenia, kontynuacja wypłaty wynagrodzenia w razie choroby i ochrona matek pracujących są obowiązujące również dla Ciebie jako pracownika tymczasowego. 

Jako przedsiębiorstwo pracy tymczasowej zobowiązani jesteśmy do comiesięcznego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, a więc ubezpieczenie chorobowe, emerytalne, pielęgnacyjne i na wypadek braku pracy. Uregulowanie to dotyczy zarówno udziału pracownika, jak i udziału pracodawcy.

W celu przestrzegania zobowiązań ustawowych przedsiębiorstwo jest regularnie kontrolowane przez same zakłady ubezpieczeń społecznych i przez odpowiedni urząd skarbowy.

... jako pracownika tymczasowego nie dotyczą mnie układy zbiorowe pracy?

Nie. Stosujemy układ zbiorowy pracy, który został zawarty ze związkami zawodowymi będącymi członkami Niemieckiego Zrzeszenia Związków Zawodowych (DGB).

... w razie choroby będę naciskany, aby skorzystać z płatnego / bezpłatnego urlopu lub dodatnich godzin z mojego konta czasu pracy?

Nie u nas. Jak już wspomniano, obowiązujące przepisy prawa wymagają kontynuacji wypłaty wynagrodzenia w razie choroby.
W Billharz gwarantujemy, że postanowienia układu zbiorowego pracy są zawsze przestrzegane. W przypadku niezdolności do pracy obowiązują regulacje odpowiedniego układu zbiorowego pracy i przepisy ustawy o wypłacie wynagrodzenia. Tym samym zagwarantowana jest kontynuacja wypłaty wynagrodzenia za dzień choroby.

Skorzystanie z bezpłatnego urlopu możliwe jest na indywidualny wniosek.

... niektóre przedsiębiorstwa pracy tymczasowej nie wypłacają pracownikom dodatków, na przykład za pracę w niedzielę, mimo że zostały one zapłacone przez przedsiębiorstwa wypożyczające?

To możliwe, ale nie u nas. My wypłacamy wynagrodzenia zgodnie z obowiązującym prawem, tzn. zgodnie z obowiązującym układem zbiorowym pracy oraz przepisami ustawy o udostępnianiu pracowników (AÜG). Wypłata dodatków, niezależnie od tego, czy za pracę dodatkową, pracę w święta, w nocy, czy w niedzielę jest uregulowana w układzie zbiorowym pracy, a więc prawnie wiążąco. Prawo regulujące zawieranie układów zbiorowych pracy nakazuje wypłatę dodatków odpowiednio w tym miesiącu, w którym one wystąpiły.

... w branży występują czarne owce?

Jest też wiele białych owiec, jak wszędzie w życiu. W ciągu minionych 10 lat nastąpił wyraźny rozwój branży. Ponadto liczne pozytywne warunki ramowe zostały umocnione prawnie. Na przykład zbiorowe układy pracy gwarantują wynagrodzenie odpowiednie do świadczenia oraz prawo do urlopu i ochronę przed wypowiedzeniem, jak dla innych pracowników.

... praca czasowa daje również szanse?

To właśnie jest w tym interesujące dla wszystkich stron. Jeśli chcesz się dalej rozwijać zawodowo i osobowo, praca tymczasowa daje możliwość gromadzenia nowych doświadczeń w różnych firmach. Jeżeli szukasz pracy, jesteś np. osobą początkującą w zawodzie, matką po przerwie w pracy ze względu na urlop wychowawczy lub chcesz ponownie podjąć pracę zawodową, praca tymczasowa może być pomostem do zatrudnienia. Ponad połowa wszystkich mężczyzn i kobiet pracujących tymczasowo nie miała wcześniej zatrudnienia. Również starszym i doświadczonym pracownikom praca tymczasowa daje możliwość ponownego zdobycia miejsca pracy.

... pracownicy tymczasowi często mają zmieniające się miejsce pracy?

To jest różnie i zależy to od rodzaju działalności i od kwalifikacji. Z pewnością zdarzają się akcje, które pojawiają się bez uprzedzenia i wymagają Twojej elastyczności. Możemy zapewnić, że każde zatrudnienie zostanie z Tobą wcześniej omówione.

... pracownicy tymczasowi zarabiają mniej?

Stosujemy układ zbiorowy pracy, który został zawarty ze związkami zawodowymi będącymi członkami Niemieckiego Zrzeszenia Związków Zawodowych (DGB). Ale i tu obowiązuje zasada: Tylko za uczciwe wynagrodzenie można dostać dobrą wydajność. W firmie Billharz gwarantujemy ponadtaryfowe płace, Billharz oznacza sprawiedliwość.

... przedsiębiorstwa klientów mogą przejmować pracowników tymczasowych?

Przejęcie pracowników tymczasowych przez przedsiębiorstwa klienta nie stanowi żadnego problemu. Cieszymy się z każdego, kto tego dokona.

... praca tymczasowa daje mi jako pracownikowi jeszcze inne korzyści?

Oczywiście, ponieważ mimo jednego stałego miejsca pracy uczysz się szybkiego wdrażania w nową działalność. Nabierasz pewności w kontaktach z różnymi osobami i możesz zwracać się do nich otwarcie. Poszerzają się Twoje kompetencje i zawodowo jesteś zawsze na bieżąco. Potwierdzasz swoją elastyczność i gotowość zatrudnienia oraz nieprzerwanie rozwijasz się dalej. A to wszystko z uczciwym pracodawcą, który zawsze gotowy jest pomóc.

Kierowca ciężarówki

więcej

Mechanik przemysłowy/ technik mechatroniki

więcej

Odlewacz lub pomocnik odlewacza odlewów aluminiowych

więcej

Asystenci rolni i leśni

więcej

Dekarz

więcej

Pomocnik produkcyjny

więcej

Spawacz metodą TIG i MAG

więcej

Rzeźnik

więcej

Szlifierz CNC

więcej

Operator maszyn CNC

więcej

Examinierte Pflegefachkräfte/ med. Fachangestellte

Mehr

Opiekun osoby starszej

więcej

Exam. Pflegefachkraft - stationär

Mehr

Opiekun zdrowotny/ operacyjny Pracownik techniczny

więcej